Koślawo napisany afisz mobilizacyjny z 1914 roku

240

Kiedy pierwszego sierpnia 1914 ogłoszono mobilizację na Śląsku, do większości mieszkańców wieści dotarły po niemiecku. Ale pośród rezerwistów można było spotkać nie tylko młodych Ślązaków i Polaków, którzy uczyli się tego języka w szkole. Do armii kwalifikowali się również mężczyźni ze starszych roczników, którzy nie mówili biegle po niemiecku. Prawdopodobnie to do nich skierowany był poniższy apel mobilizacyjny napisany koślawą polszczyzno-ślązczyzno-niemieccyzną przez oficerów armii cesarza.

„Dzisiaj a to sarożki za Publicznosci tej Wiadomosci, bez czekanioł Orderu stawić. Wszyscy Unterofficiery i wybildowane hłopi od Landsturmu i od Gardy, to jest wszyscy Unterofficierzy i hłopi, którzy Landwerę albo wodne broni II. Aufgebotu do Landsturmu przesztcząpili, a jeszcze nie pełno 45 Lot starzy są, od następujących Klasów i Części: Infanterio i wodno Infanterio, Mysliwcy, Cawalrjo, Train, Nosiciele chorych, Wszysce Unterofficierowie od Mariny, Podlekarze, Zanitetunteroffciery i co poł roku szuzyli, Wypłacicielowie, Strzelbyrobiciele, Strzelbyrobiciele pomocnicy, wrzeszcy Sgwerem weuczeni hłopi od Marine, rzamnieszniky, krawcy. Tysz ci nie do Landsturmu najleziciele, którzy od siebie sami stompić chcą. […] Te skryzu Rybnik lerzonce in Rybnik”

Reszta artykułu o mobilizacji niemieckiej armii w 1914 roku na Histmag

 

Dodaj komentarz