Na skutek złych praktyk rolników szkodniki mogą zagrozić modyfikowanym uprawom

LOLLOOLYOURMUM

W USA rozprzestrzenia się stonka kukurydziana, która wytworzyła odporność na toksynę Bt, którą produkowała genetycznie modyfikowana kukurydza powszechnie stosowana od lat ’90. Zastosowanie nowego typu upraw sprawiło, że możliwe stało się ograniczenie wykorzystania pestycydów, roślina sama produkowała substancje odstraszające szkodniki.

Niestety na skutek złego zarządzania uprawami istnieje groźba, że po USA rozprzestrzeni się stonka odporna na mechanizmy obronne roślin i będzie trzeba powrócić do oprysków lub stworzyć nowe gatunki. Naukowcy ostrzegali, że aby uchronić się od powstawania nowych gatunków konieczne będą zabiegi, które zwiększą pulę genów w populacjach szkodników nie pozwalając na grupowanie się tych, które nabyły odporność. Sugerowali oni obsadzanie połowy areału upraw kukurydzą nieprodukującą toksyn Bt.

Niestety ustawodawstwo w USA mówi tylko o dobrowolnych zasiewach na 5-20% areału. Wielu rolników zupełnie zignorowało te sugestie, co sprawiło, że osobniki posiadające odporność były jedynymi, które przeżywały na obsianych kukurydzą Bt polach. Dzięki temu powstawały ogromne odporne populacje. Istnieje groźba, że rozprzestrzenią się na pozostałe pola poważnie grożąc 3/4 upraw kukurydzy w USA. Nie pomagał fakt, że firmy produkujące ziarno nie pozwalały na badanie ich produktów, co ujawniłoby słabości upraw znacznie wcześniej.

Więcej w Wired

fot. Sarah ZukoffCC BY

Dodaj komentarz